Høy gjeldsbelastning

Husholdninger med total gjeld som er tre ganger eller større enn husholdningens samlede inntekt før skatt.