Heltids barnehageplass

En heltids barnehageplass tilsvarer oppholdstid på 41 timer eller mer per uke.