Organisasjon

Organisasjonsmedlemskap omfatter for eksempel fagforeninger, politiske partier, ideelle organisasjoner, korps og kor og idrettslag, i alt elleve ulike typer organisasjoner.