Friske leveår

Healthy life years (HLY) eller «friske leveår» er en helseindikator som sier noe om forventet helsetilstand ved å kombinere informasjon om dødelighet og sykdom. HLY regnes ut ved å se på andelen av befolkningen som er frisk eller syk i ulike aldersgrupper, og aldersspesifikke dødsrater. Å være frisk er her definert som fravær av begrensninger/ funksjonsnedsettelser.