Totale avgifter

Offentlig forvaltning sine inntekter fra skatt på inntekt og formue og avgifter (produksjonsskatter).