Klimakvoter

En klimakvote er en fritt omsettelig tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2.