Miljøavgifter

Miljøavgifter er de skatter og avgifter som er innført for å prise på kostnadene miljøskadelig aktivitet påfører samfunnet.