Miljøøkonomiske virkemidler

Virkemidler som er iverksatt for å korrigere for negative effekter på miljøet forårsaket av menneskelige aktiviteter, det vil si at miljøskadelige aktiviteter blir dyrere, mens miljøfremmende tiltak blir billigere. Eksempler er avgifter, gebyrer, subsidier (tilskuddsordninger), refusjonsordninger, utslippskvoter.