Nettofinansinvestering

Et vanlig overskuddsbegrep i statistikk om offentlige finanser. Framkommer som totale inntekter fratrukket løpende utgifter, samt utgifter til kapitaloverføringer og investeringer i ikke-finansiell kapital.