Utlån fra finansieringsselskaper

Finansieringsselskapenes utlånsvirksomhet består i hovedsak av andre nedbetalingslån, kasse-, drifts- og brukskreditt samt leasing (leiefinansiering). Leasing inngår ikke i rentestatistikken.