Flytende og fast rente

Med rentebindingstid menes tid fra rapporteringstidspunktet (her: ved utgangen av kvartalet) og tidpunkt for neste renteregulering. Det er kun på nedbetalingslånene det er mulig å binde renta. Rammelånene inngår derfor i tabell 10648 på flytende bindingstid innenfor aggregatene totale utlån og totale utlån med pant i bolig.