Totale utlån med pant i bolig

Inkluderer nedbetalingslån med pant i bolig og rammelån med pant i bolig.