Fastlands-Norge

All innenlandsk produksjonsaktivitet utenom næringene utvinning av råolje og naturgass, rørtransport og utenriks sjøfart. Innholdet i begrepet ble endret fra og med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2014. Før dette ble også tjenester tilknyttet utvinning og olje og gass holdt utenfor Fastlands-Norge.