Tredjelandskjøring

Transport mellom to forskjellige land, og hvor lastebilen er registrert i et tredje land.