Lønnstakere

Sektoren lønnstakere mv. inkluderer lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter og andre.