Energi brukt som råstoff

Energiprodukter som ikke brukes som brensel, men som brukes som råvarer. Eksempel er oljeprodukter brukt i plastproduksjon og naturgass brukt i metanolproduksjon.