Annen personlig tjenesteyting

Består av vaskeri- og renserivirksomhet, frisører og skjønnhetspleie samt begravelsesvirksomhet.