Gjødseldyrenhet (gde)

Enhet for husdyrgjødsel definert etter mengde fosfor dyra skiller ut som gjødsel og urin. En gjødseldyrenhet tilsvarer en utskilt mengde fosfor på om lag 14 kg per år.