Overlevelse

Et foretak overlevde hvis det hadde omsetning eller sysselsetting i referanseåret.