Normaltemperatur

Gjennomsnittet av årsmiddeltemperaturene for perioden 1980-2011.