Hovedlovbrudd

Dersom reaksjonen er forårsaket av flere lovbrudd, registreres den med det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, det såkalte hovedlovbruddet. Straffede personer med flere reaksjoner i statistikkåret blir gruppert ut fra opplysningene i den saken som har det groveste hovedlovbruddet.