Betinget fengsel

Innebærer at den dømte ikke soner i fengsel, hvis betingelsene som domstolen fastsetter overholdes. Eksempler på betingelser er at man ikke begår nye lovbrudd i prøvetiden, en form for erstatning til offeret, meldeplikt, avgrenset oppholdssted, gjennomføring av program mot ruspåvirket kjøring eller narkotikaprogram. Det skal settes en prøvetid, vanligvis to år, og betinget fengsel gis ofte sammen med bot.