Punktlighet

Antall tog i rute i henhold til ruteplan ved endestasjonen i prosent av antall kjørte tog. Lokaltog, flytog og mellomdistanse/Intercitytog regnes for å være i rute når de er innenfor 3 minutter og 59 sekunder av ankomsttid ifølge ruteplanen. Tilsvarende grense for fjerntog, utenlandstog og godstog er 5 minutter og 59 sekunder.