Value added

Value added, eller merverdien, beskriver en statistisk tilnærming for å identifisere ulike kilder til verdiskapning som skjer i det enkelte land, og som legges til ved produksjon av varer og tjenester for eksport og import i det enkelte land.
Denne målemetoden tar hensyn til at et lands eksport i økende grad er avhengig av betydelig andel import av innsatsvarer.