Tradisjonelle varer

Utenrikshandel med varer bruker begrepet fastlandseksport for varer utenom råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer. Utenriksregnskapet bruker begrepet tradisjonelle varer. Utenriksregnskapet inkluderer også varer som nafta, propan og butan i sitt samlebegrep råolje og naturgass, det gjør ikke utenrikshandelsstatistikken.