Eierskapsrettighetene

Ved kjøp av en vare, en mobiltelefon, har man fulle bruksrettigheter og kan foreta endringer, som å legge inn applikasjoner. Ved kjøp av en tjeneste er ikke bruksrettighetene like eksklusive. En frakttjeneste via skip er ikke gjenbrukbar, men brukt opp når varen ankommer Norge. Man har bruksrettighet ved kjøp av tjenesten, mens rederen/operatøren har ansvaret for skipet som utfører tjenesten.