Globale leveringskjeder

Med dette menes at bedrifter i økende grad deler opp produksjonsprosessen, og at ulike produksjonsaktiviteter dermed foregår i forskjellige land. «Mellomprodukter» - som deler og andre komponenter - blir produsert i et land og eksportert videre til andre land - enten for videreproduksjon, eller for å settes sammen til et ferdigprodukt.