GATT ble erstattet av WTO

Verdens handelsorganisasjon (WTO) ble etablert i 1995 etter en revisjon av Generalavtalen om tolltariffer og handel (GATT). GATT trådte i kraft den 1. januar 1948 og ble i 1995 avløst av WTO. WTO-avtalen er en folkerettslig avtale og WTO er en mellomstatlig organisasjon. Norge sluttet seg til GATT allerede i 1947. GATS, som regulerer internasjonal handel med tjenester, trådte i kraft 1995.