Befolkningen

Undersøkelsen omfatter primært alle personer i aldersgruppen 16-74 år. Data er også samlet inn for aldersgruppen 75-79 år.