Hovedvaregruppe

Varer gruppert etter SITC 1-siffer. For mer informasjon om denne nomenklaturen, se Stabas .