Handelsbalansen

Handelsbalansen: Differansen mellom eksport og import.

Handelsbalansen fastland: Differansen mellom fastlandseksport og import utenom skip og oljeplattformer.

Når eksporten er større enn importen kalles dette et handelsoverskudd, mens når importen er større enn eksporten omtales det som handelsunderskudd.