Tjenesteytende næringer

Tjenesteytende næringer består av forretningsmessig tjenesteyting, faglig og finansiell tjenesteyting og tjenesteytende næringer ellers.