CO2-ekvivalent

For å kunne sammenligne de ulike klimagassenes evne til å varme opp atmosfæren, kan de regnes om til CO2-verdier. Mengdene kalles for CO2-ekvivalenter. Alle utslipp kan da sammenlignes direkte ettersom de får samme enhet. Som omregningsfaktor benyttes gassenes GWP (globalt oppvarmingspotensiale) -verdier.