Egenproduksjon

Summen av lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester, inkludert entreprisekostnader ved kjøp av drifts- og vedlikeholdstjenester på riksveiene (les mer i Om statistikken).