Sesongjusterte tal

For å lette tolkinga av den kortsiktige utviklinga publiserer produksjonsindeksen tremånaders glidande gjennomsnitt av sesongjusterte tal. Vanlegvis samanliknar ein dei siste ikkje-overlappande tremånadersperiodane, for eksempel mai til og med juli 2014, mot februar til og med april 2014. Sesongjusterte endringar frå månad til månad må tolkast med varsemd.