Husholdninger

Husholdninger består av sektorene personlig næringsdrivende, borettslag, lønnstakere (inkluderer trygdede, pensjonister, studenter mv.) og ufordelt sektor. Lønnstakerne er den klart største låntakeren innenfor husholdningene.