Lavenergi-/ passivhus

Bolig med et samlet energibehov som ligger under halvparten av gjennomsnittlig energiforbruk for norske boliger, det vil si lavere enn 100 kWh per kvadratmeter per år.