Klimanormalen

Gjennomsnittstemperatur for perioden 1961-1990 regnes ofte av det Det norske meteorologiske institutt som «normal temperatur», selv om det kun er i 2010 og 1996 at det har vært kaldere enn denne temperaturen de siste 25 årene. Det er derfor denne temperaturen vi sammenligner imot.