Bratt strandsoneareal

Statistikken over arealstatus er delt inn i bratthetskategorier etter muligheter for friluftsliv. Bratthetskategoriene er:

- Arealer med veldig stor helling > 25 grader, for bratt for ferdsel

- Liten helling < 3 grader, med mulighet for telting

- Noe helling 3-10 grader, med mulighet for opphold

- Stor helling 10-25 grader, med mulighet for ferdsel