Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (EK)

En ordning innført i 2008 som innebærer at en ubetinget fengselsdom sones helt eller delvis med fotlenke utenfor fengselsanstalt. Kan brukes overfor domfelte idømt ubetinget fengselsstraff på inntil fire måneder (helgjennomføring), eller overfor fengslede som har inntil fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse (delgjennomføring). Også omtalt som «hjemmesoning med fotlenke».