Statsborgerskap

Er for dem med oppgitt fødselsnummer tillagt ut fra opplysninger i folkeregisteret. Eksempelvis ble dette gjort for om lag 80 prosent av henholdsvis alle innsatte per 1. januar 2012 og alle nyinnsettelsene i løpet av 2012. For dem uten norsk personnummer er statsborgerskap tillagt ut fra opplysningene mottatt fra Det sentrale straffe- og politiopplysningsregister (SSP).