Type fengsling

Fordeler på type legalt middel som frihetsberøvelsen er begrunnet i, det vil si varetekt, soning av fengselsdom (både i anstalt og med elektronisk kontroll), forvaring og bøtesoning. Ny benevnelse fra og med årgang 2012 som er synonym til «type reaksjon» i tidligere publiserte statistikker over fengslinger. Statistikken for 2012 er også langt mer detaljert fordelt på type fengsling.