Hovedlovbrudd

Normalt fordeles de fengslede, og tilhørende opplysninger om dem, ut fra hovedlovbruddet – det vil si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff. I Statistikkbanken er det fra og med 2012-årgangen kommet til flere og større tabeller med fordelinger av de fengslede etter type hovedlovbrudd og hovedlovbruddsgruppe.