Offentleg legearbeid

Inkluderer blant anna legeoppgåver i helsestasjons- og skulehelsetenester og i sjukeheim, men ikkje legevakt og fengselshelsetenester.