Akutthjelp helse- og omsorgstenester

Utgifter til tilbod om d√łgnopphald for personar med behov for akutthjelp (funksjon 256 i kontoplanen for kommunane si rekneskapsrapportering).