Førebygging, helsestasjons- og skulehelseteneste

All helsestasjonsteneste, inkludert helsestasjon for ungdom, og all skulehelseteneste inkluderer foreldrerettleiingsgrupper, anna grupperetta helsestasjonsteneste, jordmorteneste og svangerskapskontroll samt barselomsorg.