Diagnose, behandling, re-/habilitering

Diagnostisering, behandling, rehabilitering og habilitering (funksjon 241 i kontoplanen for kommunane si rekneskapsrapportering) inkluderer blant anna utgifter til allmennmedisin i form av basistilskot fastlegar (per capita tilskot), legevakt og fysioterapi (med avtale og kommunalt tilsette i fysioterapipraksis).