Overføringer

Består av skattefrie og skattepliktige kontante overføringer til husholdningene.