Yrkesinntekt

Summen av lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av kalenderåret.