Overføringer

Pengebeløp som overføres til instans(er) utenfor staten.